Til godkjenning‎ > ‎

Ragnar Nielsen

lagt inn 9. okt. 2017, 03:53 av Bjørn Enes

00:00:05:00 Født i Halden i 1943.
00:00:15:00 Dro til sjøs 16 1/2 år gammel.
00:00:30:00 Morfar hadde seilt som 3. maskinist.
00:00:40:00 Jeg ville ha en utdannelse som skipsfører.
00:01:00:00 Forsvaret kunne tilby gratis utdanning.
00:01:25:00 Måtte ha 18 måneders fartstid før Sjøkrigsskolen.
00:02:00:00 Etter realskolen, skoleskipet Gann i Stavanger, 1959.
00:02:30:00 Gann var tidligere Hurtigruten Finnmark.
00:02:55:00 Tur til Edinburgh.
00:03:20:00 1. klassesalongen er nå på museet.
00:03:35:00 Vi fikk aldri gå inn i den.
00:04:15:00 Det var mangel på førstereisgutter.
00:04:45:00 Med Stavangerfjord til New York.
00:05:05:00 Mange fra ulike skoleskip.
00:05:20:00 Bodde på sjømannshotellet i Brooklyn i 1 1/2 uke.
00:05:35:00 Dekksgutt på tankbåt. Waages rederi.
00:06:00:00 Sjømannshotellet var eid av Velferden, den norske stat.
00:06:20:00 Veldig mange norske uteseilere.
00:06:45:00 Mange uteseilere på barene i Antwerpen.
00:07:00:00 Jeg hadde en del av dem om bord.
00:07:25:00 Krigsseilerne hadde det ikke bra med seg selv.
00:07:55:00 Vi hadde livbåtmanøver en gang.
00:08:05:00 Noen av de unge guttene sa de ikke gadd.
00:08:15:00 En krigsseiler truet dem med kniv.
00:08:35:00 Mange hadde psykiske problemer og alkoholproblemer.
00:08:50:00 Jeg mønstret på Rayla i New Jersey.
00:08:55:00 Bygget på Kokkums i 1956.
00:09:00:00 Oljefart.
00:09:20:00 Transatlantisk. Venezuela. Irak. Japan.
00:09:45:00 Første gang jeg passerte Singapore.
00:10:00:00 Våren 1961: Kolliderte i kanalen.
00:10:25:00 Båten ble liggende på verksted i Hamburg.
00:10:30:00 Shipping-krise.
00:10:40:00 Ble lagt i opplag i Vestfold.
00:10:55:00 Jeg mønstret av.
00:11:05:00 Jeg sov under kollisjonen.
00:11:15:00 Typisk radarkollisjon. Tåke.
00:11:30:00 True Motion Radar.
00:12:15:00 Radaren kom etter krigen på handelsskip.
00:12:55:00 Det var en del radarkollisjoner.
00:13:05:00 Kollisjonen Stockholm/Andrea Doria 1956.
00:13:40:00 Waage var et stort rederi.
00:14:05:00 De fikk problemer på midten av 1970-tallet.
00:14:55:00 Oslo-rederi.
00:15:10:00 Rayla lagt i opplag i 1961.
00:15:25:00 Jeg skulle på sjøkrigsskolen.
00:16:05:00 Jeg hadde en plan fra start.
00:16:20:00 Min far hadde selv ikke fått velge utdannelse.
00:16:45:00 Jeg trivdes godt om bord.
00:16:15:00 Det var ikke alltid enkelt.
00:17:05:00 Mange med lite utdannelse.
00:17:20:00 Det ble bemerket at jeg hadde realskole.
00:18:00:00 De som dro til sjøs, tok sjelden mer utdannelse.
00:18:35:00 Som førstereisgutt hadde jeg kontrakt for 18 måneder.
00:19:10:00 Fri hjemreise.
00:19:25:00 Skipslister i Sjøfartstidende.
00:19:50:00 Brevposten fungerte bra.
00:20:00:00 Tre dager gammelt brev.
00:20:30:00 Ringte hjem bare en gang.
00:20:55:00 Jeg sendte juletelegrammer.
00:21:55:00 Telegrafistene hadde en liste med julehilsener.
00:22:00:00 Man betalte per ord.
00:22:35:00 Da jeg var operatør, var vi flinke til å snakke ting ned.
00:23:00:00 Japanerne var ekstra flinke til det.
00:23:45:00 Jeg ville ha skipsførereksamen.
00:24:00:00 Man fikk også artiumkompetanse.
00:24:35:00 Onkelen min hadde sjøkrigsskolen.
00:25:00:00 Videreutdannelse med full lønn.
00:25:55:00 Forsvaret var mer synlig den gangen, men ikke modernisert.
00:26:15:00 Gammelt materiell.
00:26:45:00 Det var kald krig.
00:27:10:00 Til Bergen 21. juni 1961. Opptaksprøve.
00:27:40:00 Sjøkrigsskolen hadde flyttet fra Oslo året før.
00:27:50:00 Fra tyskerbrakker til moderne fasciliteter.
00:28:10:00 Dobbeltlugarer.
00:28:25:00 Måtte gjennom mange sjekkrunder.
00:28:35:00 Realskoleeksampen på ny.
00:28:50:00 Jeg hadde lest fag da jeg var til sjøs.
00:29:05:00 Brevskole.
00:29:25:00 Rangert etter nummer.
00:29:40:00 Aspirantopplæring
00:30:05:00 På en fregatt som het Draug.
00:30:40:00 Egnet for vinterseiling.
00:30:55:00 Dampturbin
00:31:10:00 Psykiske og fysiske tester
00:31:40:00 Marsjmerket
00:32:00:00 Førsteklassekadett
00:32:15:00 Tror vi var rundt 30.
00:32:30:00 Vanlig skolegang.
00:32:50:00 Lange skoledager.
00:33:00:00 Kom tett på medelevene.
00:33:15:00 Eksamen og utsiling.
00:34:20:00 Sendt på skoleskipet Kong Håkon 7.
00:34:55:00 Våpenopplæring.
00:35:25:00 Seilas langs Norskekysten
00:35:35:00 Kieler Woche 1962
00:35:50:00 Erik Bye. Havarert båt, Norfolk.
00:36:15:00 Skulptur av båten.
00:36:35:00 Sommertokt. Hente skulpturen.
00:36:55:00 Da var vi på langtur.
00:37:15:00 Vi førstekadetter hadde våre egne kart.
00:37:50:00 Begynte i 2. klasse i oktober.
00:38:20:00 Om instrumentene om bord.
00:38:55:00 Dette var før elektronikkens inntreden.
00:39:10:0 På skoleskipet var det basic utstyr.
00:39:40:00 Det er fiskefartøyene som er mest avansert.
00:40:20:00 Navigasjonsutstyret.
00:40:35:00 Decca-navigasjon.
00:43:00:00 Brukte vanlig kikkert.
00:44:50:00 Vi ble en sammensveiset gjeng.
00:45:15:00 Stor respekt for hverandre.
00:45:25:00 3 år på skolen, 3 års plikttjeneste.
00:46:00:00 KLM Bergen.
00:46:15:00 Jager. 250 mann.
00:45:45:00 Jeg hadde ansvaret for 80-90-mann.
00:47:10:00 KLM Bergen hadde 40 000 hestekrefter.
00:47:30:00 Kappkjøring med engelsk skip.
00:47:45:00 Dagens båter gjør 60 knop.
00:48:25:00 Nytt våpenkurs etter 2. klasse.
00:48:30:00 Håkonsvern som hovedbase ble åpnet i 1963.
00:49:25:00 De fleste av oss likte å jobbe under press.
00:49:40:00 Vi traff en del jenter.
00:50:10:00 Sjøkrigsskolen ble kalt for danseskolen.
00:50:20:00 Hildemors danseskole. Obligatorisk.
00:50:55:00 Matroser hadde ikke godt renomme i Bergen.
00:51:20:00 Kadettuniformen var ikke ferdig til første time.
00:51:45:00 Nedtur for jentene å se oss i gasteuniform.
00:52:10:00 Ukentlige dansetimer.
00:52:20:00 Ball
00:52:35:00 Wesselstuen. Hovedkvarteret vårt.
00:52:45:00 Vi måtte alltid gå i uniform.
00:53:10:00 Mange av oss fant en livsledsager.
00:53:25:00 Jeg møtte min kone i marinetiden.
00.54:00:00 Jeg har alltid trivdes i Bergen.
00:54:15:00 Venner fra skoletiden.
00:54:30:00 Ikke noe spesielt med 2. og 3. klasse.
00:54:50:00 På tokt til Isle of Wight og Middelhavet.
00:55:20:00 Anløp på Shetland.
00:55:40:00 Viktig å lære kysten å kjenne.
00:56:00:00 Jeg ble instruktør på kadettskolen.
00:56:50:00 Ut som fenrik på jageren Bergen.
00:57:05:00 Veldig mange på offiserer i sjøforsvaret.
00:58:05:00 Jeg var på Bergen fram til sommeren 1966.
00:58:20:00 Terneraketter, anti-ubåtsystem.
00:58:45:00 Deltok to ganger på anti-ubåtøvelser.
00:59:20:00 Teoretiske testinger.
00:59:50:00 Ut til sjøs.
01:00:15:00 Hadde et uhell, 1965.
01:00:45:00 Inn et sund ved Hebridene.
01:01:20:00 Orkan.
01:01:30:00 Måtte lukke ned båten.
01:01:45:00 Mistet fire mann over bord.
01:02:10:00 En dramatisk opplevelse.
01:02:35:00 En fikk spesielt problemer.
01:03:00:00 Han hadde grep, men mistet taket i en som gikk over bord.
01:03:35:00 Artikkel i BT i fjor.
01:03:55:00 Vi fikk stor hjelp av sjømannspresten.
01:04:35:00 Vi kjøpte oss en bilbane for å tenke på noe annet.
01:05:00:00 Minnestund i kirken.
01:05:20:00 Båten hadde fått hard medfart.
01:05:50:00 Fueltanken sprakk.
01:06:10:00 Litt mange småuhell.
01:06:25:00 Jagerne skulle være operative.
01:06:40:00 1966: Jeg ble sendt til Horten.
01:06:55:00 Skulle på den nye fregatten Trondheim
01:07:10:00 Om høsten ble jeg 3. kommandør på KLM Valkyrien.
01:07:25:00 Mest i Nord-Norge.
01:07:30:00 Sjelden ferie.
01:08:00:00 I 1967: Egypt gikk inn i Israel.
01:08:10:00 Hevet beredskap.
01:08:40:00 Mange spesielle episoder under den kalde krigen.
01:08:50:00 Ubåtobservasjoner.
01:09:05:00 Trålere som spionerte.
01:09:25:00 Vurderte to år til på Sjøkrigsskolen.
01:09:40:00 Valgte det vekk.
01:10:00:00 Begynte å jobbe i shipping.
01:10:20:00 I perioder spenning på grunn av russerne.
01:11:10:00 Det å oppdage en fremmed ubåt….
01:11:30:00 De prøvde seg hele tiden.
01:12:00:00 Kystartilleriet satt med fingeren på avtrekkeren.
01:12:20:00 Hadde aldri direkte kontakt med russerne.
01:12:55:00 En episode på Bergen.
01:13:00:00 Russisk tråler prøvde å gå mellom oss og engelsk båt.
01:13:50:00 En del av oss stoler ikke på russerne i dag heller.
01:14:10:00 Vi har ikke så mye å forsvare oss med i dag.
01:15:20:00 Jeg hadde bestemt meg for ikke å reise til sjøs.
01:15:50:00 Jeg ønsket å prøve meg innen shipping.
01:16:05:00 Var i ferd med å stifte familie.
01:16:35:00 Vår generasjon visste ikke hva arbeidsledighet var.
01:17:00:00 Mange offiserer jobbet i personalavdelinger.
01:17:30:00 Fikk jobb hos megler Sanden i Bergen.
01:17:40:00 Meglerassistent.
01:17:50:00 Mindre skip som gikk i Nordsjøfart.
01:18:10:00 Faste kunder. Last som trengte båt.
01:18:40:00 Vi hadde lister med ledige båter.
01:19:00:00 Forhandlinger om tid og pris.
01:19:50:00 Utarbeidet dokumentasjon.
01:20:00:00 Internasjonale formularer.
01:20:45:00 Jeg lærte mye. Startet på scratch.
01:21:00:00 Jeg visste hva en båt var.
01:21:15:00 Vi var med og importerte takstein.
01:21:30:00 Spesielle båter som kunne gå inn i nederlandske kanaler.
01:22:00:00 Mye sjøgang om vinteren.
01:22:10:00 Halm mellom taksteinene.
01:22:35:00 Måtte purre frakten en gang.
01:22:45:00 "Måtte selge taksteinen først."
01:23:30:00 Hilmar Reksten, operasjonsavdelingen.
01:23:40:00 Han hadde bare tankbåter.
01:24:05:00 Beskrivelse av organisasjonen.
01:24:40:00 Vår jobb var å instruere båtene og agentene.
01:25:00:00 Suezkanalen var stengt.
01:25:15:00 En rundreise tok 63 dager.
01:25:40:00 1968: Reksten hadde inngått 12-månederskontrakter for oljefrakt.
01:26:55:00 Hadde kontraktert en ekstra stor tanker, 219 tusen tonn.
01:27:20:00 Den gikk i løsmarkedet.
01:27:30:00 Tjenste inn kostnadene første året.
01:27:45:00 1968-1972.
01:28:00:00 Johan Ludvig Mowinckel Reksten hadde kommet hjem.
01:28:20:00 Jeg ble beordret til å være med ham.
01:28:40:00 Vi hadde fire båter.
01:29:00:00 Markedet ble dårligere.
01:29:20:00 Kjøpte Zapata Næss.
01:29:40:00 Arne Næss jr., fjellklatrer og megler.
01:30:10:00 Han hadde mange ideer.
01:30:20:00 Jeg fikk jobben med å følge opp oppkjøpet.
01:30:40:00 Var delvis med på forhandlingene.
01:31:00:00 Zapata Næss ble omdøpt til Anglo Nordic.
01:31.25:00 Mye på rederimøter i London.
01:31:45:00 Det sies så mye om Reksten.
01:32:00:00 Han lot oss unge få være med.
01:32:30:00 Han var veldig lojal mot sine medarbeidere.
01:33:10:00 Sjøkrigsskolen har et godt rykte i shippingmiljøene.
01:33:35:00 Mange klassekamerater også i shipping.
01:33:45:00 Reksten var krevende, men viste oss tillit.
01:34:05:00 Shippingkrise på midten av 1970-tallet.
01:34:30:00 Jeg bestemte meg for å skifte beite.
01:34:40:00 Ugland i Grimstad.
01:34:50:00 Biltransport. Samarbeid med Høgh.
01:35:15:00 Hadde delt aktiviteten melom Oslo og Grimstad.
01:36:00:00 Samtidig drev vi en flåte av feederbåter.
01:36:20:00 Containerbåter.
01:36:40:00 Færre og færre feederoppdrag.
01:37:10:00 Bedre å sende en stor båt.
01:37:30:00 Verdifull last.
01:38:00:00 Konkurrerte med jernbanen.
01:38:50:00 Ulike frakteløsninger.
01:39:50:00 Hadde noe frakt av franske biler til Nigeria.
01:40:00:00 Nasjonal bilproduksjon.
01:41:15:00 Det oversjøiske markedet basert på trafikk til arabiske land.
01:41:45:00 Europeiske og amerikanske biler.
01:42:20.00 Japanske biler.
01:42:50:00 Nasjonalismen tok etter hvert helt overhånd.
01:43:30:00 Handelspolitiske hensyn.
01:43:30:00 1975-1981.
01:44:10:00 Facit sveivekran.
01:44:25:00 Utregning av valuta.
01:44:45:00 Bråkete elektrisk maskin.
01:44:55:00 Fridén, første elektroniske regnemaskin.
01:45:25:00 Telex var veldig viktig.
01:45:45:00 Faks var en lettelse.
01:46:00:00 Skrev i fire eksemplarer på maskin. Karbonpapir.
01:46:45:00 Ikke fjernvalg på telefon og telefax.
01:47:15:00 Måtte via sentralen i Oslo.
01:48:00:00 Kommuniserte med skipene via radio.
01:48:35:00 Alt gikk på morse.
01:48:45:00 Vanskelig å endre kurs på en båt.
01:49:40:00 Da telegrafisten gikk i bøtta.
01:50:15:00 Satelittkommunikasjon var en annen verden.
01:50:35:00 Tror den kom på slutten av 1970-tallet.
01:51:10:00 Faxen kom samtidig.
01:51:35:00 Kjøp og salg av båter.
01:52:15:00 Jeg lærte mye hos Ugland.
01:52:25:00 Bygde om båter.
01:52:45:00 Cilaos. Gamle utbrente Blendheim.
01:53:30:00 Rene bulkbåter fikk bildekk.
01:54:00:00 Lift on, lift off. Bllbåttrafikk.
01:54:40:00 Raskere da man begynte å kjøre bilene om bord.
01:55:10:00 1981: Jeg ble headhuntet.
01:55:20:00 Billabong rederi i Bergen.
01:55:40:00 Ble administrerende direktør.
01:56:00:00 Eiet av Grieg-familien.
01:56:30:00 Jeg har samarbeidet mye med andre selskaper gjennom tidene.
01:57:25:00 Det har blitt en del slik.
01:57:50:00 Det handlet om knapphet på ressurser.
01:58:05:00 Man måtte selge et konsept.
01:58:25:00 Open hatch bulk carriers.
01:58:50:00 Cellulose og avispapirruller.
01:59:40:00 Løftet med vakuum.
02:00:00:00 Tok arbeid fra folk.
02:00:45:00 Man har et totalregnskap.
02:01:10:00 Bilfarten bestod av verdifull last.
02:01:20:00 Transporttid = rentetap.
02:02:25:00 Markedet for open hatch-båter ikke så gode som de var.
02:02:45:00 Inntjeningen går ofte i bølger.
02:03:00:00 Endringer i avismarkedet får konsekvenser for papirlasten.
02:04:55:00 Må ha godt innsyn i hele linjen.
02:05:15:00 Manglende raffineringskapasitet ga mangel på oljelast.
02:05:35:00 Sesongvariasjoner i USA.
02:05:50:00 Varierende bensinbehov.
02:06:10:0 Fraktet mye fyringsolje.
02:06:40:00 Værvarselet et viktig hjelpemiddel.
02:07:00:00 Tyske sesongvariasjoner.
02:08:05:00 Var i Billabong 1981-1990.
02:08:20:00 Dårlig marked.
02:08:35:00 To nye båter.
02:08:55:00 Traff en del kjente japanere.
02:09:15:00 Mitsui verksted i Japan.
02:09:35:00 Kontinuitet er viktig for japanerne.
02:09:50:00 Beslutninger tas undenfra.
02:10:10:00 Billabong var et samarbeid mellom tre rederier.
02:10:25:00 1986-1987 tøff periode.
02:10:50:00 Fred.Olsen gikk ut av Star.
02:11:30:00 Midt oppi etablering av det internasjonale skipsregistret.
02:11:55:00 Det ble for kostbart å bare drive med norske sjøfolk.
02:12:30:00 Oljeindustrien var i vekst.
02:12:40:00 De tok vare på maskinistene.
02:13:00:00 Vi lot dem seile 6 måneder på, 6 måneder av.
02:13:30:00 Vi etablerte et samarbeid emd bemanningsselskap på Filippinene.
02:13:55:00 Jeg hadde erfaring med filippinere.
02:14:15:00 Diskusjon om norsk shipping i 1987
02:14:40:00 Norske arbeidsplasser ble rasert.
02:14:45:00 Mange fikk jobber offshore.
02:15:35:00 Vi slet med å få ned utgiftene.
02:16:00:00 Måtte knipe inn på mye.
02:16:20:00 Brøvig-familien.
02:15:45:00 Chris Brøvig kom med tilbud om jobb til meg.
02:16:55:00 Pendle mellom Oslo og Farsund.
02:17:45:00 Det var kjøpt en del eldre tonnasje.
02:18:10:00 Det var vanskelig å tjene penger på dem.
02:18:35:00 Måtte si opp folk i Farsund.
02:19:10:00 Kunne avvikle på en ordentlig måte.
02:19:50:00 Men så ble jeg selv sagt opp.
02:20:20:00 Dårlig shippingmarked.
02:20:40:00 Kom i kontakt med folk i Bergen. Jebsen.
02:21:10:00 Oil pollution act av 1990.
02:21:20:00 Måtte ha systemene på plass.
02:21:40:00 Jeg skulle bygge opp kvalitetssikringssystemer.
02:22:10:00 Jobbet med dette i to år.
02:22:25:00 Flyttet tilbake til Bergen.
02:23:00:00 Westfal-Larsen skulle flytte Star-båtene til Singapore.
02:23:15:00 De var lei av det norske skattesystemet.
02:23:55:00 Fikk jobben med å bygge opp deres rederiorganisasjon i Singapore.
02:24:20:00 Dette var i 1995.
02:25:00:00 I første omgang kjøpte vi tjenester.
02:25:25:00 Måtte finne lokaler og ansette folk.
02:26:25:00 Dette var igjen samarbeid i Star.
02:26:50:00 Lærerik tid.
02:27:10:00 Var mye på Filippinene.
02:27:20:00 Ansatte fra India og Kina.
02:27:45:00 Kontraherte en god del båter. Masterbulk.
02:28:00:00 Var der i 15 år.
02:28:15:00 Hadde to nordmenn med meg i begynnelsen.
02:28:40:00 Bygget et rederi med godt renomme.
02:29:40:00 Asia ekspanderte, særlig Kina.
02:30:15:00 Singapore var et velutviklet land.
02:30:30:00 Et finanssenter.
02:30:40:00 Fremmedarbeidere fra Malaysia.
02:30:50:00 Ikke et demokrati i norsk forstand.
02:31:20:00 Et opplyst enevelde.
02:32:30:00 Singapore dominerer innen shipping.
02:33:00:00 Vi kontraherte åtte skip i Polen og Japan.
02:33:45:00 Vi var skeptiske til Korea og Kina.
02:34:20:00 Jeg hadde mange reisedager.
02:34:50:00 Det er ingen nordmenn på kontoret der i dag.
02:35:15:00 Engelsk sjef.
02:35:20:00 Har satt ut det meste av driften til et tysk selskap.
02:35:35:00 Samarbeid med Saga i Tønsberg.
02:36:00:00 Man ønsket en større masse.
02:36:15:00 Star shipping ble splittet.
02:37:00:00 Det er veldig mange skifter i tremassemarkedet i dag.
02:37:50:00 De største masseprodusentene i dag er i Brasil.
02:38:40:00 Akasietrær kan hogges etter åtte år.
02:39:10:00 Returpapir har blitt et stort marked.
02:39:45:00 Andre produskter på open-hatch-båtene.
02:39:50:00 Vindmøller og maskiner.
02:40:50:00 Vi var langt hjemmefra.
02:40:55:00 Måte være selvstendige.
02:41:20:00 I 2010 var min kontrakt egentlig ferdig.
02:41:40:00 Jeg prøvde å finne nye oppgaver.
02:41:55:00 Thoresen Shipping i Bangkok.
02:42:25:00 Gikk med mindre båter mellom Kina og Sørøst-Asia.
02:44:55:00 Jeg var sjef for shippingsiden i 1 1/2 år.
02:45:35:00 Veldig annerledes.
02:45:50:00 Børsnotert thai-selskap.
02:46:50:00 Veldig spredte aktiviteter.
02:47:05:00 28000 aksjonærer.
02:47:20:00 2. juledag.
02:47:40:00 En av våre båter var blitt tatt av somaliske priater.
02:48:25:00 En båt fra den thailandske marinen i nærheten.
02:48:45:00 De turde ikke å gjøre noe.
02:49:05:00 Båten ble seilt til Somalia.
02:49:25:00 Ble kontaktet av en forhandler.
02:50:10:00 Forhandlinger i 110 dager.
02:50:40:00 Begynte på 20 millioner dollar.
02:51:20:00 Fikk snakke med kapteinen en gang i måneden.
02:52:00:00 Vi kom fram til en avtale.
02:52:40:00 Vanskelig å få levert pengene.
02:53:20:00 Propellfly.
02:53:55:00 Måtte sjekke at mannskapet var intakt.
02:54:30:00 Firmaet hadde hatt en kidnapping året før.
02:56:10:00 Kidnapperne var uenige om fordelingen av pengene.
02:57:25:00 Vi fikk båten fri.
02:57:35:00 Til Mombasa. Psykolog og sykepleier.
02:58:15:00 Mens båten var kidnappet, fikk mannskapet snakke med famiien.
02:58:30:00 Vi hadde orienteringsmøter for pårørende.
02:59:00:00 Alt foregikk på thai.
02:59:10:00 En del av dem var veldig kritiske til oss.
02:59:35:00 Klaget sil statsministeren.
03:00:00:00 Etterpå skrev de til kongen.
03:00:20:00 Da det var over, samlet vi alle i Bangkok.
03:00:45:00 Da var det ikke så mye kritikk lenger.
03:00:55:00 Noen av mannskapet ville ikke seile mer.
03:01:25:00 Forhandleren var redd amerikanerne ville drepe ham.
03:02:15:00 Nå er jeg pensjonist og engasjert på Sjøfartsmuseet.
03:03:00:00 Min historie = slutten av norsk gullalder.
03:03:20:00 Har vært med på å frata nroske sjøfolk jobbmuligheter.
03:03:35:00 Jeg har god samvittighet.
03:04:00:00 Alle våre konkurrenter var i skatteparadiser.
03:04:25:00 Rederinæringen fikk etablert NIS med AP i regjering.
03:04:55:00 Jeg har vært i en industri som har skiftet.
03:05:30:00 Reksten versus Bergene.
03:05:50:00 Vi hadde ikke nok penger til å stå imot.
03:06:15:00 Reksten var for bundet til krigsregjeringen i London.
03:06:55:00 Ser en framtid for deler av norsk sjøfart.
03:07:25:00 Men hvor er den norske sjømannen i dag?
03:08:10:00 Aksjoner for rekruttering av sjøfolk.
03:08:30:00 Ingen jobbgarantier å gi.
03:09:00:00 Forrige århundreskifte: Norske sjøfolk var billige.
03:09:20:00 Lenge dårlig lønn.
03:09:40:00 Som dekksgutt hadde jeg 270 kr/måneden.
Comments