Peikarar

Interessante sider som har dukka opp under ulike søk: 

Sjøhistorie.no - 

Skipshistorie.net - melloma anna rederiblad og mykje meir 


Soltun - sidene: Nils Petter Soltun fortel om eige sjømannsliv og slektas historie i Manndalen i Troms. 
Comments