Erling Magne Hellesund

lagt inn 9. des. 2016, 04:46 av Bjørn Enes   [ oppdatert 11. des. 2017, 00:09 ]
Handeslfåten:  Denne fyrste forteljinga til Erling Hellesund handlar om hans tid i handelsflåten. Han starta sjølivet soom byssegutt på Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane i 1963. Året etterpå begynte han i utanriksfart på kjmikalietankaren MT "Lønn" som gjekk på Karibia, Statane og Europa.   Sjølv om han hadde nokre turar på dekk, så vart han verande i byssa. Fyrste gong han fekk hyre som stuert var han berre 19 år. 
Han fortel  om dei store amerikanske sjøane og slusane opp og ned, om Panamakanalen, kjemikalietankfart, forhold mellom sjøfolka og folk i hamnene (hamnearbeidarar og kjøpmenn som kom omobord), om skipsidrett,  familieliv og opplevingar i land. Mellom qanna var han  i land i Kina fleire gonger medan Kulturrevolusjonen var på sitt mest intense,
Han fortel også om dramatiske hendingar. Mest tragisk er forteljinga om mord på ein god ven og skipskamerat. Han fortel om nesten-forlis i storm på nordleg Stillehavsrute - og om verkeleg forlis i blikkstille ved kai i Oslo. Sistnemnde hending markerte slutten på det "vanlege" sjømannslivet hans. Del to av forteljinga handlar om arbeid i Nordsjøen og livet som oljearbeidar. (Del to vert publisert i løpet av vinteren 2017). 

Opptaket vart gjort 14. desember 2016 i Studio 1, Bergen Bibliotek. Intervjuar var Bjørn Enes frå Memoar. Under videovindauget finst eit stikkordmessig oversyn over innhaldet i intervjuet. Nokre av  stikkorda er klikkbare.  Hillesund er ein aktiv skribent, både om eige sjømannsliv og om norsk sjøfart generelt. Han er redaktør av nettsida Ehelleskip.com . Han har og laga eit skriftleg samandrag av sjømannslivet sitt med bilete av mange av båtane han har sigla på.  Erling Hellesund - fyrste forteljing:
00:00:00 Oppvekst på Damgsgård og Laksevåg
01:10:00 sløydlæraren var tømmermann
02:06:00 Foreldrene ville ikkje
03:10:00 Fyrste hyre på Fylkesbåtane - MS Nesøy FSF
04:10:00 Frakt av oksar og kyr
05:10:00 Fjordabåtane
06:40:00 Bysseguten laga mat til passasjerane og
07:50:00 Fjordabåtane var skikkelege sjøfolk
09:55:00 Bemanninga på Fylkesbåtane
11:05:00 Rutene i ytre Sogn
12:02:00 April 1964 – utanriksfart – 16 år
13:00:00 Fly til Hamburg
13:20:00 Kjemikalitankar – Karibia
15:20:00 Yngstemann ombord
16:10:00 utskjei
17:50:00 Tanksjau
19:30:00 New York 1964 med MS Norbulk
21:00:00 Beatles – og ei jente i New Jersey
22:40:00 Leikane – slusane
23:15:00 Jumpebom


25:05:00 Barbados 1964
26:25:00 Haiti – losen kom i robåt
27:20:00 Trinidad
28:10:00 Sagony – malm frå Karibia til
29:40:00 Elvefart i Surinam
30:30:00 Georgetown – mann i ankerkjettingen
31:32:00 «Berre byssegutt»
32:00:00 MS Norbulk – Erling Næss
34:10:00 Panamakanalen
34:55:00 Bading i Panama


35:30:00 Piraja
36:07:00 To månaders turar Japan-Chile-Europa
36:35:00 Brasil – Victoria
37:00:00 Baugsprekker i Nordatlanteren
39:00:00 Japan 1964
40:00:00 Japan var veldig billig
40:50:00 Rask utvikling i japan
44:00:00 Mønstra av i Antwerpen
44:30:00 Bananbåtar for Håland haugesund
46:40:00 Kokken og hamnearbeidarane
48:10:00 Lærte koking på Norbulk
50:10:00 Oljetankar Vigan som 2.kokk – Persiske Gulf
50:50:00 Idrett
51:10:00 Kjærast på Milde
52:00:00 Femtusen meter på stormbrua
53:20:00 Rolf Vigan var sjølv idrettsinteressert
53:40:00 Fotballkamp i Port Said
54:40:00 Konvoifart i Suez
55:05:00 Handelsfolk i Suez var upopulære
55:00:00 Byssetelegrafen
56:20:00 Båt i brann – Mosli hadde kollidert med gresk tankbåt
57:00:00 Fant to mann i live
58:10:00 Suez – handelsfolk ombord måttehoppe
1 Time
00:50:00 Persiske Gulf
03:15:00 Kjæresten var van med sjølivet
06:50:00 Fylkesbåtane mellom turane utanriks
07:20:00 MS Austanger 1966
08:40:00 Kjemikalietankar – 96 prosent i Santos
09:40:00 Vodka frå Stettin til Statane
10:40:00 Møtte broren i Glasgow
11:20:00 Engelsk kystfart
11:40:00 Julematen ombord
13:50:00 Apekatt
16:05:00 Kulturrevolusjonen i Kina
18:30:00 Fabrikkbesøk
19:25:00 Shanghai
20:05:00 Stuerten i Austanger kunne sp0ela piano
21:50:00 Flaggproblem i Maløaysia
22:50:00 Pyramidane i Cairo
23:40:00 Meir om Kulturrevolusjonen
26:30:00 Meir om Malaysia
26:40:00 Meir om kjemikalietankfart for Odfjeld
28:10:00 Stadig større båtar på 60-talet
30:00:00 Ville gå i land -
30:40:00 Johnsen på hyrekontoret
31:40:00 Gaston Mikard
32:17:00 Fyrste stuerthyre – 19 år gamal
33:00:00 Forloveden ombord
34:40:00 Dødsfall – kapteinen
37:00:00 Forloveden kom ombord med presten
38:45:00 Uvær i Middelhavet
41:06:00 1968 – Brylupp
41:30:00 Mord i San Pedro
43:20:00 Skal vi ta ein hamburger?
44:00:00 Dei har revolver i bilen
45:50:00 Drapet vart oppklart
47:30:00 Ingen «trøsting»
48:10:00 Endå eit dødsfall
49:50:00 Opplevinga hang att lenge
50:15:00 Møtte brødrene for å fortelja
52:05:00 Jobba dugnad for sjømannskirka dagen før drapet
53:40:00 1969 – Norna Mowinckel
56:20:00 Volvi – Vigan – spesialbygde for leikane
56:40:00 Party i Cleveland
58:20:00 Nytt party i Detroit
2 timar
00:40:00 Fotballskade og avmønstring
02:10:00 1970 – Zapata
03:40:00 1973 – Westfahl-Larsen – Hosanger, Fossanger, Villanger
05:10:00 Kaupanger
05:54:00 Forlis på Oslo havn
02:08:46:00 Slutt – del 1
Ċ
Bjørn Enes,
25. des. 2016, 05:04
Comments