Else Jerdal, Bergen

lagt inn 14. sep. 2016, 05:38 av Bjørn Enes   [ oppdatert 11. des. 2017, 00:09 ]
Else Jerdal fortel i dette intervjuet språkleg bagrunn og erfaring. 

Ho vaks opp i Bergen med foreldre frå austlandet og sølrlandet. Far hennar var ein markert, konservativ nynorskmann. Det var viktig for unge Else å finne sin eigen veg og sitt eige mål. Heile vaksenlivet har ho arbeidd i akademia, dei siste 17 åra i adminisstrativ stilling på Universitetet i Bergen. Ho reflekterer omkring språkpolitikk og -praksis på UiB,  "nynorskbyen Bergen" - og om framtida til målrørsla. 

Intervjuar er Astrid Helene Olsen.  Intervjuet er del av ein serie intervju om språk og målsak.  Sjå meir om innhaldet under videoen.


Else Jerdal:


(Når/om ho vert publisert, får denne sida direkte adresse  Else.Jerdal.Memoar.no)

Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa: 
 https://vimeo.com/182685993#t=25m40s) 00:20:00
Oppvekst
01:07:00
Solheimsviken -
01:40:00
Fjellsiden frå tredje klasse
02:20:00
språkmenneske


språk eller historie
02:30:00
Mål nummer ein: Ikkje bli lærar
04:20:00
Far – Ludvig Jerdal, leiar i Vestmannalaget
04:50:00
Strid mellom Mållaget og Vestmannalaget
05:20:00
Gymnastida – Gunnar Staalesen norsklærar
06:05:00
Skreiv nynorsk i Sogndal
08:27:00
No medlem i Mållaget
07:10:00
Viktig med målpolitiske organisasjonar
07:40:00
Skriv sjeldan nynorsk
08:10:00
Skal svara på det målet folk skriv
08:50:00
Språkkurs for UiB-tilsette
09:50:00
Overgang til nynorsk vert betre språk
10:30:00
Saksbehandlarspråket
10:50:00
.... i grunnen litt synd å oversetje til bokmål....
11:20:00
UiB-politikk
11:50:00
Leiarskifter
12:20:00
Presiseringar på bokmål


Aatterhald


innforstått
13:05:00
Oversetjing vert halvgodt


mange med god kompetanse
15:10:00
Lettare når mange brukar nynorsk
15:55:00
Trur ikkje på tvang


UiB sin språkpolitikk
17:00:00
Litt betre i dag
17:30:00
Fann underskriftslister for nynors k frå 1946
18:20:00
Positiv haldning på UiB
18:45:00
Ein kollega skreiv berre nynorsk – men...
19:36:00
Fleirtallsspråket dominerer
20:45:00
Nynorsk er nært fro meg


Privat brukar eg nynorsk
21:20:00
SMS-språket er muntlig – nært nynorsk
22:50:00
Litt lei av formell kamp
23:05:00
Personlege notat på nynorsk
23:55:00
Tospråkleg privat
25:05:00
minoritetsproblematikken
25:25:00
Kva språk er mitt?
25:40:00
Språk er del av kulturell identitet
26:20:00
Distriktshøgskuleaksjonen 1969


Bæ, Volda og Sogndal DH
27:20:00
Aksjonen starta i 1969
28:05:00
Å utvikla eit nytt språk


Bjørnson – Garborg


Språket frigjorde
29:45:00
Lysakerkretsen  (les meir her)
30:20:00
Normering – usikker
31:40:00
Samnorsk-tanken
32:40:00
Viss me endar med eitt språk i Noreg...
33:26:00
Kor er min norm?
33:50:00
Positiv målkamp
35:05:00
Nynorskbyen Bergen


Intervjuar: Astrid Olsen
37:12:00
Tilbakegang i randsonene
38:25:00
Språklæring er ikkje berre eit skulefag
38:10:00
Mangfald
40:57:00
Kulturarv


Demokrati-perspektivet


Sjølvforståing og -

Viss språket forsvann....
43:45:00
Nynorsknormen i mellomkrigstida
45:00:00
Kva må gjerast


Litteraturen


Juristmållaget
47:00:00
Om målarbeid


Slutt-.


Comments